/ 109

Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện của tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay

Upload: HoangQuocHung.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 372|Tải về: 0|Cấp: Thạc sĩ

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài công cuộc đổi mới đất nước do đảng khởi xướng và lãnh đạo đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để đưa đất nước bước sang một thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]