Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện của tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài công cuộc đổi mới đất nước do đảng khởi xướng và lãnh đạo đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, tạo tiền đề vững c

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:227|Tải về:0|Số trang:109

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Lao động - Xã hội

Ngày tạo: