Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Nâng cao tỷ lệ Nội địa hoá” hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn mới từ nay đến 2020

mở đầu dệt may là ngành kinh tế gắn liền với nhu cầu thiết yếu của con người từ lúc mới sinh ra và tồn tại suốt cả đời người. ngành dệt may phát triển đã lâu đờ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:175|Tải về:0|Số trang:49

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: