Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nâng cao vai trò của phân tích công việc trong hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc

Cấp:Đại học|Lượt xem:1887|Tải về:5|Số trang:90 | Ngày upload:03/03/2012

lời cam đoan tên em là : nguyễn thị nhàn lớp : quản trị nhân lực 46a khoa : kinh tế và quản lý nguồn nhân lực em xin cam đoan nội dung chuyên đề của em hoàn toà

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.