/ 90

Nâng cao vai trò của phân tích công việc trong hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến – Vĩnh Phúc

Upload: ThanhTamNguyen.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 1885|Tải về: 5|Cấp: Đại học

lời cam đoan tên em là : nguyễn thị nhàn lớp : quản trị nhân lực 46a khoa : kinh tế và quản lý nguồn nhân lực em xin cam đoan nội dung chuyên đề của em hoàn toàn do em tự tìm hiểu và nghiên cứu không có sự sao chép từ bất cứ tài liệu nào. nếu phát hiện ra bất cứ sự sao chép nào em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng kỷ luật nhà trường. sinh viên nguyễn thị nhàn mục lục lời mở đầu 0 chương i: vai trò của phân tích công việc đối với hoạt động đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức 3 1. hoạt động đánh giá thực hiện công việc (đgthcv) trong tổ chức 3 1.1 khái niệm 3 1.2 quy trình đgthcv trong doanh nghiệp. 4 1.2.1 lưa chọn và thiết kế phương pháp đánh giá 4 1.2.2 lựa chọn người đánh giá 6...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.