/ 49

Nâng cao vai trò quản lý ngoại hối của Ngân hàng Trung ương

Upload: NguyenThanhDong.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1722|Tải về: 9|Cấp: Đại học

mục lục trang lời nói đầu .....3 nội dung chương i. đại cương về ngoại hối và vai trò quản lý ngoại hối i. nội dung về ngoại hối và quản lý ngoại hối .....4 1. khái niệm .....4 2. nội dung và vai trò của việc quản lý ngoại hối .....5 2.1. điều tiết tỷ giá thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia .....5 2.2. bảo tồn quỹ dự trữ ngoại hối nhà nước .....5 2.3. cải thiện cán cân thanh toán quốc tế 6 ii. cơ chế quản lý ngoại hối 7 1. cơ chế tự do ngoại hối 7 2. cơ chế quản lý 8 2.1. cơ chế nhà nước thực hiện quản lý hoàn toàn 8 2.2. cơ chế quản lý có điều tiết 8 iii. nhtw với chức năng quản lý ngoại hối 10 10 1. can thiệp trực tiếp 10 2. can thiệp gián tiếp 11 chương ii. thực trạng quản công tác...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.