Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nâng cao vai trò quản lý ngoại hối của Ngân hàng Trung ương

Cấp:Đại học|Lượt xem:1723|Tải về:9|Số trang:49 | Ngày upload:04/03/2012

mục lục trang lời nói đầu .....3 nội dung chương i. đại cương về ngoại hối và vai trò quản lý ngoại hối i. nội dung về ngoại hối và quản lý ngoại hối .....4 1.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.