Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Nâng cao vai trò quản lý ngoại hối của Ngân hàng Trung ương

mục lục trang lời nói đầu .....3 nội dung chương i. đại cương về ngoại hối và vai trò quản lý ngoại hối i. nội dung về ngoại hối và quản lý ngoại hối .....4 1.

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1538|Tải về:8|Số trang:50

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng

Ngày tạo: