/ 49

Nâng cao vai trò quản lý ngoại hối của Ngân hàng Trung ương

Upload: NguyenThanhDong.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 2043|Tải về: 10|Cấp: Đại học

mục lục trang lời nói đầu .....3 nội dung chương i. đại cương về ngoại hối và vai trò quản lý ngoại hối i. nội dung về ngoại hối và quản lý ngoại hối .....4 1. khái niệm .....4 2. nội dung và vai trò của việc quản lý ngoại hối .....5 2.1. điều tiết tỷ giá thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia .....5

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]