/ 38

Nền văn minh Trung Quốc

Upload: YenLu.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 6311|Tải về: 16|Cấp: Đại học

xuất hiện tại lưu vực sông hoàng hà từ khoảng thiên niên kỷ thứ iii tcn, nền văn minh trung quốc là một trong những nền văn minh sớm nhất của nhân loại. trung quốc là một nước do một dân tộc chủ thể là dân tộc hoa (sau gọi là dân tộc hán) lập nên và tồn tại liên tục lâu dài trong lịch sử. trên cơ sở kế thừa những di sản văn hóa cổ đại, trên cơ sở những điều kiện kinh tế xã hội mới và sự giao lưu văn hóa với bên ngoài, nhân dân trung quốc đã sáng tạo ra những thành tựu văn hóa vô cùng rực rỡ so với thế giới đương thời, trong đó nổi bật nhất là các mặt tư tưởng, văn học, sử học, nghệ thuật và một số lĩnh vực khoa học - kĩ thuật. suốt 5000 năm tồn tại và phát triển, văn minh trung quốc...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.