/ 48

Ngân hàng câu hỏi môn kinh tế chính trị

Upload: VoVanTrj.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 3509|Tải về: 17|Cấp: Đại học

ngân hàng câu hỏi kinh tế chính trị câu 1: tại sao nói sự sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở của đời sống xã hội và lao động sản xuất là hoạt động cơ bản nhất của xã hội loài người. ý nghĩa của việc nghiên cứu nguyên lý đó đối với nước ta. trang 1 câu 2: phân tích các yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất. trang 1 câu 3: phân tích đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị mác-lênin. quy luật kinh tế là gì? tại sao kinh tế chính trị mác-lênin lại nghiên cứu các quy luật kinh tế. trang 2 câu 4: phân tích nội dung. phương pháp trừu tượng hóa của kinh tế chính trị. hãy so sánh vận dụng phương pháp nói trên của c.mac với các nhà chính trị tư sản cổ điển. trang 3 câu 5: thông qua việc phân tích...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.