/ 4

Ngành mây tre đan Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế

Upload: TranDangKhoa.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 1135|Tải về: 4|Cấp: Đại học

ngành mây tre đan việt nam trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế đề cương đề tài mã số: g0065 lời giới thiệu 2 nội dung 3 1. vấn đề nghiên cứu và phạm vi nghên cứu 3 2. phương pháp luận nghiên cứu 3 2.1. phương pháp nghiên cứu 3 2.2. dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu 4 3. các kết quả nghiên

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]