Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghệ thuật lãnh đạo đề tài Xử lý các tình huống trong nghệ thuật lãnh đạo. Tài liệu hiếm và cực hay

Cấp:Đại học|Lượt xem:1988|Tải về:15|Số trang:32 | Ngày upload:11/08/2012

[font=times new roman]mục lục [font=times new roman]nhận xét của giảng viên [font=times new roman]phần mở đầu . [font=times new roman]chương i:

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.