/ 103

Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết Nam Cao

Upload: PhamHien.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 2009|Tải về: 10|Cấp: Đại học

phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài nam cao là một nhà văn lớn có vị trí quan trọng lịch sử văn học việt nam hiện đại. ông là một trong số những gương mặt nổi bật của nền văn xuôi hiện đại. sù nghiệp văn chương của nam cao đánh dấu một bước phát trión vượt bậc của văn học hiện thực giai đoạn cuối (1940 - 1945). nếu như ở giai đoạn này, các trào lưu văn học khác dường như chững lại, thậm chí trào lưu lãng mạn với tù lực văn đoàn và thơ míi đi vào suy thoái thì trào lưu hiện thực với sù góp mặt mang ý nghĩa lớn lao của nam cao đã lại là một bước tiõn míi so víi chính nó giai đoạn trước. nguyên nhân này có thể được lý giải bằng hoàn cảnh lịch sử, văn hoá, xã héi, song không thể không thấy sức sáng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.