Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Nghệ thuật trưng bày hàng hoá của các siêu thị tại Việt Nam

mục lục lời mở đầu 1 danh mục chữ viết tắt 2 chương i: cơ sở lý luận chung về siêu thị và nghệ thuật trưng bày hàng hóa 3 i. khái niệm và phân loại siêu thị 3 1

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:4611|Tải về:26|Số trang:129

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: