Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghệ thuật trưng bày hàng hoá của các siêu thị tại Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:5058|Tải về:26|Số trang:135 | Ngày upload:25/10/2012

mục lục lời mở đầu 1 danh mục chữ viết tắt 2 chương i: cơ sở lý luận chung về siêu thị và nghệ thuật trưng bày hàng hóa 3 i. khái niệm và phân loại siêu thị 3 1

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.