Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị tắc ruột sau mổ

Cấp:Đại học|Lượt xem:636|Tải về:13|Số trang:57 | Ngày upload:05/06/2012

đặt vấn đề tắc ruột là hội chứng ứ trễ lưu thông của hơi, dịch và các chất tiêu hóa có trong lòng ruột. thường gặp mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, có r

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.