/ 95

Nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của con người Việt Nam

Upload: LinhBigBig.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 623|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài ở việt nam những tư tưởng triết học phật giáo, đặc biệt nhân sinh quan phật giáo, là một trong những nhân tố cấu thành nền văn hóa dân téc cũng như nhân cách, đạo đức của mỗi người dân. từ khi du nhập vào việt nam, phật giáo luôn tỏ rõ vai trò quan trọng, có ảnh h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]