/ 95

Nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của con người Việt Nam

Upload: LinhBigBig.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 530|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài ở việt nam những tư tưởng triết học phật giáo, đặc biệt nhân sinh quan phật giáo, là một trong những nhân tố cấu thành nền văn hóa dân téc cũng như nhân cách, đạo đức của mỗi người dân. từ khi du nhập vào việt nam, phật giáo luôn tỏ rõ vai trò quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng và toàn diện trong đời sống xã hội việt nam. những ảnh hưởng của nhân sinh quan phật giáo luôn biến đổi trải qua những bước thăng trầm trong lịch sử. đặc biệt, từ khi công cuộc đổi mới chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa diễn ra trên đất nước ta, thì sự biến đổi của ảnh hưởng nhân sinh quan phật giáo trong đời sống tinh thần của con người việt nam càng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.