Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

nghiên cứu bệnh tiêu chảy ở lợn

Cấp:Đại học|Lượt xem:777|Tải về:4|Số trang:31 | Ngày upload:28/01/2013

a - mở đầu tiêu chảy là biểu hiện lâm sàng của quá trình bệnh lý đặc thù ở đường tiêu hoá. biểu hiện lâm sàng này tuỳ theo đặc điểm, tính chất diễn biến, mức độ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.