Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

nghiên cứu bệnh tiêu chảy ở lợn

a - mở đầu tiêu chảy là biểu hiện lâm sàng của quá trình bệnh lý đặc thù ở đường tiêu hoá. biểu hiện lâm sàng này tuỳ theo đặc điểm, tính chất diễn biến, mức độ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:540|Tải về:1|Số trang:31

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Ngày tạo: