/ 81

Nghiên cứu các hình thái lâm sàng của chấn thương tầng giữa khối mặt và đánh giá kết quả xử trí với phương pháp KHX bằng nẹp vít

Upload: DoanhVu.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 1490|Tải về: 14|Cấp: Đại học

đặt vấn đề trong một vài năm gần đây, cùng với sự phát triển xã hội, việc gia tăng các phương tiện giao thông làm gia tăng các tai nạn trong đó chấn thương hàm mặt tăng với tính chất ngày càng đa dạng và phức tạp. vì thế, việc giải quyết chấn thương nói chung và chấn thương hàm mặt nói riêng là một

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]