/ 42

Nghiên cứu các thuật toán nhận dạng cảm xúc khuôn mặt trên ảnh 2d

Upload: TrangChunni.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1136|Tải về: 8|Cấp: Đại học

tóm tắt bài toàn nhận dạng cảm xúc đã bắt đầu được nghiên cứu từ những năm 1970 nhưng kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế. hiện nay vấn đế này vẫn đang được rất nhiều người quan tâm bởi tính hấp dẫn cùng những vấn đề phức tạp của nó. mục tiêu của khóa luận này là nghiên cứu và đánh giá về các phư

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]