/ 42

Nghiên cứu các thuật toán nhận dạng cảm xúc khuôn mặt trên ảnh 2d

Upload: TrangChunni.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 944|Tải về: 5|Cấp: Đại học

tóm tắt bài toàn nhận dạng cảm xúc đã bắt đầu được nghiên cứu từ những năm 1970 nhưng kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế. hiện nay vấn đế này vẫn đang được rất nhiều người quan tâm bởi tính hấp dẫn cùng những vấn đề phức tạp của nó. mục tiêu của khóa luận này là nghiên cứu và đánh giá về các phương pháp nhận dạng mặt người trong việc nhận dạng ra 5 cảm xúc cơ bản: vui, buồn, ghê tởm, dận giữ và tự nhiên trên ảnh tĩnh, chính diện. từ khóa: facial expression recognition, principal component analysis, neural network, decision tree, weka mục lục lời cảm ơn i tóm tắt ii danh mục hình ảnh v chương 1. giới thiệu 1 1.1 cấu trúc của khóa luận 1 1.2 nhận dạng cảm xúc khuôn mặt và ứng dụng 1 1.3 một số phương pháp nhận dạng cảm xúc khuôn mặt 2 1.3.1 các phương pháp dựa trên đặc trưng của ảnh 2 1.3.2 phương pháp sử dụng action units 3 1.3.3 phương pháp dùng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.