Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả điều trị phẫu thuật UTBKLX tại bệnh viện Việt Đức

Cấp:Đại học|Lượt xem:672|Tải về:2|Số trang:101 | Ngày upload:05/06/2012

đặt vấn đề u tế bào khổng lồ xương (utbklx ) là bệnh được tạo bởi sự tăng sản quần thể tế bào đơn nhân hình bầu dục và rải rác đều nhiều tế bào khổng lồ đa nhân

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.