Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm biocoffee-1 từ aspergillus niger và ứng dụng lên men các loại cà phê

Cấp:Đại học|Lượt xem:435|Tải về:3|Số trang:8 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

tóm tắt: trong chế biến cà phê hiện nay, vấn đề tách chiết hầu hết các chất hòa tancó trong hạt cà phê được các nhà sản xuất quan tâm. tuy nhiên, quá trình tách

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.