/ 20

Nghiên cứu cơ cấu tổ chức và hoạt động thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

Upload: VuThuy.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 457|Tải về: 3|Cấp: Đại học

đề tài: nghiên cứu cơ cấu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học ngoại thương hà nội mục lục lời nói đầu chương i lịch sử hình thành và phát triển thư viện trường đại học ngoại thương i. quá trình hình thành và phát triển của thư viện trường đại học ngoại thương hà nội ii. chức năng - nhiệm vụ của thư viện trường đại học ngoại thương chương ii cơ cấu tổ chức và hoạt động của thư viện trường đại học ngoại thương i. cơ cấu tổ chức của thư viện trường đại học ngoại thương ii. cơ sở vậtchất và kinh phí hoạt động 1. cơ sở vật chất 2. kinh phí hoạt động iii. thực trạng hoạt động của thư viện trường đại học ngoại thương hà nội 1. nguồn lực thông tin của thư viện trường đại học ngoại thương hà nội 2. công tác xử lý tài liệu 3.2.1. công tác bổ sung - trao đổi 3.2.3. công tác xử lý phân tích tài liệu 3....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.