Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu cơ cấu tổ chức và hoạt động thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:451|Tải về:3|Số trang:20 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

đề tài: nghiên cứu cơ cấu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học ngoại thương hà nội mục lục lời nói đầu chương i lịch sử hình thành và phát triển thư vi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.