Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu công nghệ luyện thép xây dựng mác SD295A Theo tiêu chuẩn tcvn 1765 - 75 của việt nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:1274|Tải về:6|Số trang:66 | Ngày upload:05/06/2012

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học bách khoa hà nội ------------ ***------------ đồ án tốt nghiệp nghiên cứu công nghệ luyện thép xây dựng mác sd295a theo ti

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.