Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Nghiên cứu công nghệ luyện thép xây dựng mác SD295A Theo tiêu chuẩn tcvn 1765 - 75 của việt nam

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học bách khoa hà nội ------------ ***------------ đồ án tốt nghiệp nghiên cứu công nghệ luyện thép xây dựng mác sd295a theo ti

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1075|Tải về:6|Số trang:66

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng

Ngày tạo: