Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê, nghé ở huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An và biện pháp phòng, trị

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê, nghé ở huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An và biện pháp phòng, trị

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:449|Tải về:3|Số trang:96

Thông tin tài liệu

Cấp:

Chuyên mục:

Trường: Đại học Thái Nguyên

Ngày tạo: