Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân nữ lupus ban đỏ hệ thống tại khoa Dị ứng-MDLS BV Bạch Mai 2010-2011

Cấp:Đại học|Lượt xem:686|Tải về:9|Số trang:56 | Ngày upload:05/06/2012

đặt vấn đề lupus ban đỏ hệ thống (systemic lupus erythematosus - sle) là một trong những bệnh tự miễn, trong đó các tế bào và tổ chức bị tổn thương bởi sự lắng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.