/ 74

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh Still ở người lớn

Upload: DoanNgan.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 932|Tải về: 4|Cấp: Đại học

đặt vấn đề          bệnh still ở người lớn (adult onset still’s disease –aosd) là mét bệnh viêm hệ thèng chưa rơ nguyên nhân, là mét trong những bệnh khíp hiếm gặp. bệnh thường xuất hiện ở tuổi trẻ, lứa tuổi hay gặp nhất là 16-35 tuổi [18].triệu chứng lâm sàng đặc trưng của bệnh là sèt cao có

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]