Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và điều trị nhược thị do tật khúc xạ ở trẻ em

Cấp:Tiến sĩ|Lượt xem:919|Tải về:3|Số trang:104 | Ngày upload:05/06/2012

đặt vấn đề nhược thị là nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực ở trẻ em [75]. phần lớn các trường hợp nhược thị nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì đ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.