/ 122

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của sâu vẽ bùa (Phyllocnistis citrella Stainton) hại cây cam và loài ong ký sinh Cirropilus sp. năm 2009 - 2010 tại Gia Lâm, Hà Nội

Upload: TranTheAnh.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 735|Tải về: 7|Cấp: Đại học

Để bảo vệ năng suất và làm giảm thiệt hại do sâu bệnh vẽ bùa gây ra người dân đã thường xuyên phun thuốc hóa học với liều lương và số lần tăng cao. Tuy nhiên với sâu vẽ bùa việc phun thuốc hóa học hiệu lực có thể bị giảm do sâu ở trong lớp biểu bì lá. Sự lạm dụng thuốc trừ sâu không những không tiê

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]