Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu đặc tính nông sinh học của một số mẫu giống cây họ Gừng trồng tại Gia Lâm – Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:145|Tải về:0|Số trang:29 | Ngày upload:18/02/2014

Họ Gừng là một họ cỏ thảo sống lâu năm với các thân rễ bò ngang hay tạo củ, bao gồm 47 chi và xấp xỉ trên 1000 loài. Nhiều loài là các loại cây cảnh, gia vị, ha

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.