Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Nghiên cứu hệ thống dẫn đường dgps và ứng dụng trong điều khiển giao thông

lời mở đầu giao thông vận tải là một trong những lĩnh quan trọng, là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân. ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu vậ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1330|Tải về:12|Số trang:95

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Quốc gia Hà Nội

Ngày tạo: