/ 94

Nghiên cứu hệ thống dẫn đường dgps và ứng dụng trong điều khiển giao thông

Upload: TramHuynh.dokovn|Ngày: 29/01/2012|Lượt xem: 1554|Tải về: 12|Cấp: Đại học

lời mở đầu giao thông vận tải là một trong những lĩnh quan trọng, là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân. ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu vận tải ngày càng đòi hỏi tăng cả về số lượng và chất lượng. do vậy phát triển giao thông vận tải là một trong những ưu tiên hàng đầu của các nước trên toàn thế giới. với việt nam, là một trong những nước đang phát triển, vấn đề cơ sở hạ tầng trong đó có giao thông vận tải đã và đang được chú trọng phát triển. trong giao thông vận tải, ngoài việc cã cơ sở hạ tầng như đường xá, bến bãi hay phương tiện tốt thì việc quản lý, điều hành, giám sát và điều khiển các phương tiện mang mét ý nghĩa quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự thành công của giao thông. với mỗi loại hình...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.