Nghiên cứu hệ thống kích từ unitrol 6800 nhà máy thủy điện ialy

Upload: MoproNguyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1070|Tải về: 13|Cấp: Đại học

mục lục chương i: sơ lượt về đặc điểm địa lý tự nhiên kế hoạch phát triển thủy điện trong lưu vực sông sê san 1.1.đặc điểm địa lý tự nhiên 1 1.2.kế hoạch phát triển thủy điện trong lưu vực 2 1.3.công trình nhà máy thuỷ điện ialy 6 1.3.1. vị trí địa lý và đặc điểm khí hậu 6 1.3.2. tầm quan trọng của

Mục lục

CHƯƠNG I: SƠ LƯỢT VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN TRONG LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN

1.1.Đặc điểm địa lý tự nhiên 1

1.2.Kế hoạch phát triển thủy điện trong lưu vực 2

1.3.Công trình nhà máy thuỷ điện ialy 6

1.3.1. Vị trí địa lý và đặc điểm khí hậu 6

1.3.2. Tầm quan trọng của NMTĐ Ialy đối với nền kinh tế quốc dân 7

1.3.3. Chọn thông số đặt cho công trình 8

11.4.Công trình đầu mối nhà máy thuỷ điện Ialy 9

1.4.1. Hồ chứa 9

1.4.2. Đập dâng 12

1.4.3. Đập tràn xả lũ 13

1.4.4. Cửa nhận nước 13

1.4.5. Đường hầm dẫn nước vào 15

1.4.6. Hầm ra hạ lưu 16

1.4.7. Gian máy 17

1.4.8. Gian biến áp 17

1.4.9. Trạm chuyển tiếp 17

1.4.10. Trạm phân phối 500kV 17

1.5.Các sơ đồ của nhà máy. 18

1.5.1. Sơ đồ nối điện chính NMTĐ Ialy. 18

1.5.2. Sơ đồ tự dùng xoay chiều 6,3kV; 0,4 kV 19

1.5.3. Sơ đồ tự dùng một chiều của nhà máy 21

CHƯƠNG II: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KÍCH TỪ

2.1. Máy phát điện đồng bộ 23

2.1.1. Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ 23

2.1.2. Phương trình điện áp của máy phát điện 24

2.1.3. Phản ứng phần ứng của máy điện đồng bộ 26

2.2. Định nghĩa hệ thống kích từ 29

2.3. Mục đích 30

2.4. Sơ đồ khối chức năng tiêu biểu của hệ thống điều khiển kích từ cho máy phát điện đồng bộ 31

2.4.1. Chức năng bộ kích thích 31

2.4.2. Chức năng bộ điều chỉnh điện áp (AVR) 31

2.4.3. Chức năng bộ cảm biến điện áp ra và bù tải 31

2.4.4. Chức năng bộ ổn định hệ thống công suất 32

2.4.5. Bộ hạn chế và bảo vệ 32

2.5.4. Các loại hệ thống kích thích 32

2.5.1. Hệ thống kích thích từ nguồn 1 chiều 32

2.5.2. Hệ thống kích thích dùng máy phát phụ 33

2.5.3. Hệ thống kích thích tự kích 33

2.6. Chức năng điều khiển 34

2.6.1. Bộ điều chỉnh AC & DC 34

2.6.1.1. Điều chỉnh theo modul dòng điện máy rotor (kích từ) |IF| 34

2.6.1.2. Điều chỉnh theo độ lệch điện áp Uf 35

2.6.2. Mạch ổn định hệ thống kích thích 36

2.6.3. Bộ bù phụ tải (bộ tạo đặc tuyến) 37

2.7. Các bộ hạn chế và bảo vệ 38

2.7.1. Giới hạn khả năng phát công suất kháng 39

2.7.1.1. Đường cong khả năng phát công suất kháng 39

2.7.1.2. Đường cong điện áp V 44

2.7.2. Bộ giới hạn thiếu kích thích 44

2.7.3. Bộ giới hạn quá kích thích 45

2.7.4. Bộ giới hạn V/Hz và bảo vệ 46

2.7.5. Mạch diệt từ 47

2.7.5.1. Bộ dập từ trường 47

2.7.5.2. Điện trở biến đổi 48

2.8. Ảnh hưởng tính chất tải đến hệ thống kích từ 48

2.8.1. Tải có tính cảm 48

2.8.2. Tải có tính dung 48

2.9. Các chế độ làm việc của hệ thống kích từ 49

2.9.1. Chế độ dòng điện bé (chế độ làm việc 2 van - gọi tắt là chế độ 2) 49

2.9.2. Chế độ dòng điện làm việc bình thường (chế độ 2-3) 57

2.9.3. Chế độ quá tải (chế độ 3) : 70

2.9.4. Chế độ ngắn mạch (chế độ 3-4) : 76

2.9.5. Chế độ nghịch lưu của bộ biến đổi 78

2.10. Nguyên tắc chung điều chỉnh điện áp của HTKT 86

CHƯƠNG III: HỆ THỐNG KÍCH TỪ UNITROL 6800 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN IALY

3.1. Giới thiệu 89

3.2. Chức năng và công dụng hệ thống kích từ nhà máy thủy điện Ialy 91

3.3. Các thiết bị phụ trợ của hệ thống kích từ 91

3.3.1. Máy biến dòng (TI) 91

3.3.2. Máy biến điện áp (TU) 94

3.4. Các thông số chính của hệ thống kích từ nhà máy thủy điện Ialy 97

3.5. Các thông số kỹ thuật của các thành phần trong hệ thống kích từ 98

3.5.1. Máy biến áp kích từ TE* 98

3.5.2. Nguồn cung cấp của hệ thống kích từ 98

3.5.3. Bộ chỉnh lưu Thyristor 99

3.5.4. Máy cắt dập từ và mạch dập từ 101

3.6. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của hệ thống kích từ 102

3.6.1. Sơ đồ nguyên lý chung 102

3.6.2. Sơ đồ chi tiết các chức năng điều khiển 106

3.6.2.1. Kích từ ban đầu 106

3.6.2.2. Chức năng điều khiển điện áp 107

3.6.2.3. Giới thiệu ứng dụng điều khiển 108

3.6.2.4. Chức năng tự động điều chỉnh điện áp (AVR) 109

3.6.2.5. Chức năng bằng tay 125

3.6.2.6. Chức năng giám sát 128

3.6.2.7. Chức năng bảo vệ 128

3.6.2.8. Dập từ 135

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG - ƯU NHƯỢC ĐIỂM HỆ THỐNG KÍCH TỪ UNITROL 6800 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN IALY

4.1 Ứng dụng 138

4.2 Ưu nhược điểm hệ thống kích từ 138

4.2.1 Ưu điểm 138

4.2.2 Nhược điểm 138

Bản vẽ

Bản vẽ 1: Sơ đồ nối điện chính nhà máy thủy điện Ialy

Bản vẽ 2: Sơ đồ khối hệ thống kích từ nhà máy thủy điện Ialy

Bản vẽ 3: Sơ đồ mạch xả từ Crowbar.

Bản vẽ 4: Sơ đồ đặc tính ngoài và đặc tính điều chỉnh của máy phát đồng bộ

Bản vẽ 5: Sơ đồ đặc tính mồi từ (kích từ ban đầu)

[Ẩn quảng cáo]