Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu hiệu quả điều trị u thân não bằng phương pháp xạ phẫu dao gamma quay (Rotating Gamma Knife)

Cấp:Đại học|Lượt xem:1969|Tải về:6|Số trang:49 | Ngày upload:05/06/2012

i. lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu đặt vấn đề u não là thuật ngữ thường dùng có tính quy ước để chỉ các u trong sọ, bệnh hay gặp trong hệ thống thần

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.