Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu kết quả sớm điều trị tắc ruột sau mổ tại bệnh viện việt đức từ tháng 1 - 2000 đến 12 - 2002

Cấp:Đại học|Lượt xem:391|Tải về:6|Số trang:97 | Ngày upload:15/10/2012

bộ giáo dục và đào tạo bé y tế trường đại học y hà nội  trần nhật hùng nghiên cứu kết quả sớm điều trị tắc ruột sau mổ tại bệnh viện việt đức từ tháng 1 - 20

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.