Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Nghiên cứu kết quả sớm điều trị tắc ruột sau mổ tại bệnh viện việt đức từ tháng 1 - 2000 đến 12 - 2002

bộ giáo dục và đào tạo bé y tế trường đại học y hà nội  trần nhật hùng nghiên cứu kết quả sớm điều trị tắc ruột sau mổ tại bệnh viện việt đức từ tháng 1 - 20

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:296|Tải về:4|Số trang:97

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: ĐH Y Hà Nội

Ngày tạo: