Nghiên cứu một số tác phẩm kinh điển của C.Mác, PH.Ăngghen và V.I.Lênin trên cơ sở nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội khoa học

Upload: HangNguyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 968|Tải về: 5|Cấp: Đại học

nghiên cứu một số tác phẩm kinh điển của c.mác, ph.ăngghen và v.i.lênin trên cơ sở nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội khoa học

Tựa đề:

Nghiên cứu một số tác phẩm kinh điển của C.Mác, PH.Ăngghen và V.I.Lênin trên cơ sở nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội khoa học

Tác giả:

Phan Thanh, Khôi

Từ khóa:

Nghiên cứu

Kinh điển

Chủ nghĩa xã hội

Khoa học

Nhận thức

Ngày phát hành:

11-May-2009

Nhà xuất bản:

Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Series/Report no.:

H.

2000

226tr.

Tóm tắt:

1. Tuyen ngon cua Dang cong san. 2. Dau tranh giai cap o Phap 1848-1850. 3. Ngay muoi tam thang suong mu cua Louis Bonaparte. 4. Noi chien o Phap. 5. Phe phan cuong linh Gotha. 6. Su phat trien cua chu nghia xa hoi tu khong tuong den khoa hoc. 7. Nguon goc cua gia dinh, cua che do tu huu va cua Nha nuoc. 8. Van de nong dan o Phap va o Duc. 9. Hai sach luoc cua Dang chu - xa hoi trong cach mang dan chu. 10. Ve quyen dan toc tu quyet. 11. Nha nuoc va cach mang. 12. Nhung nhiem vu truoc mat cua chinh quyen Xo Viet. 13. Dai hoi VIII Dang cong san (B) Nga. 14. Kinh te va chinh tri trong thoi dai chuyen chinh vo san. 15. Ban ve thue luong thuc. 16. Ban ve che do hop tac xa. 17. Tha it ma tot.

[Ẩn quảng cáo]