Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu một số tính chất hóa lý về hấp phụ của hạt hấp phụ chế tạo từ bùn đỏ

Cấp:Đại học|Lượt xem:945|Tải về:7|Số trang:87 | Ngày upload:16/07/2012

mở đầu 1 lý do chọn đề tài: ô nhiễm nước trên thế giới nói chung và ở việt nam nói riêng đang là một vấn đề nhức nhối hiện nay bởi những tác hại to lớn của chún

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.