/ 87

Nghiên cứu một số tính chất hóa lý về hấp phụ của hạt hấp phụ chế tạo từ bùn đỏ

Upload: NguyenVinhLong.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 1170|Tải về: 8|Cấp: Đại học

mở đầu 1 lý do chọn đề tài: ô nhiễm nước trên thế giới nói chung và ở việt nam nói riêng đang là một vấn đề nhức nhối hiện nay bởi những tác hại to lớn của chúng đến chất lượng môi trường và sức khỏe con người trên toàn thế giới. đặc biệt từ khi cuộc cách mạng khoa học công nghệ ra đời một mặt năng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]