Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu quy trình tạo củ in vitro ở một số giống khoai môn sọ địa phương (Colocasia esculenta (L.) Schott

Cấp:Đại học|Lượt xem:953|Tải về:2|Số trang:71 | Ngày upload:19/03/2012

phần i: mở đầu 1. lý do chọn đề tài khoai môn sọ (colocasia esculenta (l.) schott) là loại cây trồng thích nghi cao với vùng nhiệt đới, là nguồn lương thực an t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.