/ 51

Nghiên cứu sản xuất compost từ chất hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt thành phố hồ chí minh

Upload: PhamCuc.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1260|Tải về: 7|Cấp: Đại học

trên cơ sở thu thập số liệu, kết hợp với các tài liệu có sẵn, đồ án nghiên cứu đưa ra quy trình chế biến phân compost từ rác sinh hoạt của thành phố hồ chí minh trước tình hình chất thải rắn sinh hoạt ngày càng gia tăng nhanh chóng, có khả năng gây nhiều tác hại đến con người và môi trường trong một tương lai gần. góp phần bảo vệ môi trường, giữ cho thành phố hồ chí minh luôn xanh – sạch – đẹp. o thu thập những số liệu sẵn có về lượng chất thải rắn phát sinh, thành phần và tính chất chất thải rắn của tphcm. o ước tính khối lượng chất thải rắn phát sinh cho tới năm 2030, lượng chất thải rắn hữu cơ có trong chất thải rắn sinh hoạt. o đánh giá tiềm năng áp dụng công nghệ compost để xử lý chất thải hữu cơ của tphcm. o đề xuất công nghệ thích hợp để xử...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.