Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu sản xuất compost từ chất hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt thành phố hồ chí minh

Cấp:Đại học|Lượt xem:1263|Tải về:7|Số trang:51 | Ngày upload:11/08/2012

trên cơ sở thu thập số liệu, kết hợp với các tài liệu có sẵn, đồ án nghiên cứu đưa ra quy trình chế biến phân compost từ rác sinh hoạt của thành phố hồ chí minh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.