Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho sản xuất lúa hữu cơ tại Hà Nội

Cấp:Đại học|Lượt xem:835|Tải về:7|Số trang:122 | Ngày upload:23/02/2013

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội báo cáo tổng kết đề tài khoa học cấp thành phố đề tài: nghiên cứu sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh và

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.