Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu tác động của quảng cáo tới thói quen tiêu dùng kẹo cao su của người tiêu dùng VIỆT NAM

Cấp:Đại học|Lượt xem:1335|Tải về:2|Số trang:23 | Ngày upload:22/11/2011

mục lục giới thiệu.....3 phần một: tổng quan về thị trường kẹo cao su.....6 1.1 lịch sử ra đời kẹo cao su.....6 1.2 thói nghiện kẹo cao su của người mỹ.....9 1.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.