Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Nghiên cứu tác động của quảng cáo tới thói quen tiêu dùng kẹo cao su của người tiêu dùng VIỆT NAM

mục lục giới thiệu.....3 phần một: tổng quan về thị trường kẹo cao su.....6 1.1 lịch sử ra đời kẹo cao su.....6 1.2 thói nghiện kẹo cao su của người mỹ.....9 1.

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1154|Tải về:2|Số trang:23

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Thương Mại

Ngày tạo: