/ 94

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI NGÔ BẢO QUẢN, ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI HỌC CỦA LOÀI MỌT NGÔ (Sitophilus zeamais MOTSCHULSKY) VÀ TÌM HIỂU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ CHÚNG Ở TỈNH HÒA BÌNH

Upload: PetiteCane.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 1615|Tải về: 0|Cấp: Thạc sĩ

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội ----------(((---------- hoàng văn tuân nghiên cứu thành phần sâu mọt hại ngễ bảo quản, đặc điểm sinh thái học của loài mọt ngễ (sitophilus zeamais motschulsky) và tìm hiểu biện pháp phềng trừ chúng ở tỉnh hòa bình luận văn thạc sĩ nông nghiệp chuyên ngành: bảo vệ thực vật mã số: 60.62.10 người hướng dẫn khoa học: gs.ts. nguyễn viết tùng hà nội - 2011 lời cam đoan tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa từng được sử dụng hoặc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được ghi rõ nguồn gốc. tác giả luận văn hoàng văn tuân...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.