/ 94

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI NGÔ BẢO QUẢN, ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI HỌC CỦA LOÀI MỌT NGÔ (Sitophilus zeamais MOTSCHULSKY) VÀ TÌM HIỂU BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ CHÚNG Ở TỈNH HÒA BÌNH

Upload: PetiteCane.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 2075|Tải về: 4|Cấp: Thạc sĩ

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội ----------(((---------- hoàng văn tuân nghiên cứu thành phần sâu mọt hại ngễ bảo quản, đặc điểm sinh thái học của loài mọt ngễ (sitophilus zeamais motschulsky) và tìm hiểu biện pháp phềng trừ chúng ở tỉnh hòa bình luận văn thạc sĩ nông nghiệp

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]