/ 121

nghiên cứu thơ Nôm tự trào của Nguyễn Khuyến và Tú Xương

Upload: ChiAKi.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 5848|Tải về: 26|Cấp: Đại học

phần mở đầu 1. mục đích ý nghĩa của đề tài 1.1. về khoa học cơ bản khi nói đến thơ trào phúng trong giai đoạn cận hiện đại không ai trong chóng ta là không nghĩ đến hai nhà thơ lớn của dân tộc cùng sống trong mét giai đoạn lịch sử và cùng cã chung cái gốc của một nhà nho: đó chính là nguyến khuyến (

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]