Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu thực trạng hút thuốc lá trong học sinh từ 13-15 tuổi tại 4 thành phố Việt Nam, năm 2007

Cấp:Đại học|Lượt xem:1303|Tải về:13|Số trang:79 | Ngày upload:05/06/2012

đặt vấn đề theo thông báo của tổ chức y tế thế giới (tcyttg), ước tính hàng năm trên thế giới có khoảng 5 triệu người chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá. d

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.