Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu tình trạng rối loạn lipit máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp II Tại bệnh Viện 354 năm 2008

Cấp:Đại học|Lượt xem:775|Tải về:6|Số trang:20 | Ngày upload:05/06/2012

nghiên cứu tình trạng rối loạn lipit máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp ii tại bệnh viện 354 năm 2008 1. đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu: 1.1. đặt vấn đề: tỷ lệ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.