/ 97

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI NOKIA FIREWALL

Upload: NhiSalvatore.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 148|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Sự ổn định, an toàn, an ninh của VNunet chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các mạng thành viên. Hiệu quả khai thác cài tài nguyên, dịch vụ của VNUnet cũng được xác định từ chính những người dùng cuối trong các mạng thành viên.. Hệ thống mạng hiện tại mới chỉ chủ yếu cung cấp tạm thời các đường truyền theo mô hình mạng phẳng, không phân cấp, không có các giải pháp đảm bảo an ninh và quản trị và chỉ có thể cung cấp một số dịch vụ mạng hiệu quả hạn chế, không thể đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, đào tạo hiện tại của Trường..

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.