Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi khuẩn BACILLUS phân lập từ đất vườn sinh PROTEASE kiềm

ms: lvsh-vsv007 số trang: 97 ngành: sinh học chuyên ngành: vi sinh vật học trường: đhsp tphcm năm: 2009 giới thiệu luận văn mở đầu ngày nay với các hiểu bi

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:568|Tải về:6|Số trang:98

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: