Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi khuẩn BACILLUS phân lập từ đất vườn sinh PROTEASE kiềm

Cấp:Đại học|Lượt xem:719|Tải về:6|Số trang:97 | Ngày upload:13/08/2012

ms: lvsh-vsv007 số trang: 97 ngành: sinh học chuyên ngành: vi sinh vật học trường: đhsp tphcm năm: 2009 giới thiệu luận văn mở đầu ngày nay với các hiểu bi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.