/ 123

Nghiên Cứu Ứng Dụng Mạng Máy Tính

Upload: TrinhTrieu.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 1533|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mục lục mục lục 1 lời mở đầu 9 phần i: lý thuyết về mạng máy tính 10 chương 1: tổng quan về mạng máy tính 10 1: giới thiệu mạng máy tính 10 1.1 . giới thiệu chung. 10 1.2. khái niệm về mạng 10 2. phân loại mạng. 11 2.1. phân loại mạng theo khoảng cách địa lý 11 2.1.1 mạng cục bộ - lan (local area ne

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]