/ 100

Nghiên cứu vai trò của thang điểm Framingham trong đánh giá nguy cơ bệnh mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2

Upload: MinhNguyet.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 2527|Tải về: 21|Cấp: Đại học

đặt vấn đề trong những năm gần đây, đái tháo đường (đtđ) đang là vấn đề sức khoẻ toàn cầu với tỷ lệ mắc bệnh ngày càng gia tăng ở các nước phát triển và đang phát triển. khoảng 70 % tử vong ở bệnh nhân đtđ là do biến chứng mạch máu lớn trong đó bệnh mạch vành là chủ yếu [70]. nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh nhân đtđ mà không có bệnh lý mạch vành trước đó thì nguy cơ tương đương với bệnh nhân đã có bệnh mạch vành mà không đtđ [18],[90]. bệnh mạch vành có thể xuất hiện sau đtđ một thời gian hoặc có thể có ngay từ khi chẩn đoán. theo nghiên cứu của guzder và cộng sự, tại thời điểm chẩn đoán đtđ đó có 20,1 % bệnh nhân đó cú bệnh tim mạch và 14,2% có bệnh mạch vành [75]. nghiên cứu khác của premela trên 4471 bệnh nhân đtđ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.