/ 73

Nghiên cứu vai trò của tháng điểm Framingham trong đánh giá nguy cơ bệnh mạch vành ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2

Upload: TaiVanLe.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 1053|Tải về: 9|Cấp: Đại học

đặt vấn đề trong những năm gần đây, đái tháo đường đang là vấn đề sức khoẻ toàn cầu với tỷ lệ mắc bệnh ngày càng gia tăng ở các nước phát triển và đang phát triển. 70% tử vong ở bệnh nhân đtđ là do biến chứng mạch máu lớn trong đó bệnh mạch vành là chủ yếu [59]. nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh nhân đtđ mà không có bệnh lý mạch vành thì nguy cơ tương đương với bệnh nhân có bệnh mạch vành mà không đtđ [15],[77]. bệnh mạch vành có thể xuất hiện sau đtđ một thời gian hoặc có thể có ngay từ khi chẩn đoán. theo nghiên cứu của guzder và cộng sự, tại thời điểm chẩn đoán đtđ, 20,1% bệnh nhân đó cú bệnh tim mạch và 14,2% có bệnh mạch vành [65]. nghiờn cứu khác của premela trên 4471 bệnh nhân đtđ mới phát hiện, tỷ lệ bệnh mạch vành là...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.