Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu vai trò của tháng điểm Framingham trong đánh giá nguy cơ bệnh mạch vành ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2

Cấp:Đại học|Lượt xem:1066|Tải về:9|Số trang:73 | Ngày upload:05/06/2012

đặt vấn đề trong những năm gần đây, đái tháo đường đang là vấn đề sức khoẻ toàn cầu với tỷ lệ mắc bệnh ngày càng gia tăng ở các nước phát triển và đang phát tri

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.