/ 86

Nghiên cứu việc thực thi các công cụ xúc tiến hỗn hợp tại công ty Greentours

Upload: PhamThiAiVan.dokovn|Ngày: 26/03/2014|Lượt xem: 176|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Nội dung nghiên cứu gồm 3 chương:. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về marketing và chiến lược xúc tiến hỗn hợp. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và chính sách xúc tiến hỗn hợp của công ty.. Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến của công ty cổ phần đ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]