/ 107

Nghiên cứu việc thực thi các công cụ xúc tiến hỗn hợp tại công ty Greentours

Upload: PhamThiAiVan.dokovn|Ngày: 26/03/2014|Lượt xem: 72|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Nội dung nghiên cứu gồm 3 chương:. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về marketing và chiến lược xúc tiến hỗn hợp. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và chính sách xúc tiến hỗn hợp của công ty.. Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến của công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế xanh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.