/ 124

Nghiên cứu xây dựng mô phỏng quá trình FCC bằng Hysys.

Upload: ThanhMinhDuong.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 2475|Tải về: 41|Cấp: Đại học

mở đầu trên thế giới, tại bất kỳ một quốc gia nào xăng dầu được coi là hàng hoá đặc biệt quan trọng, là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân và quốc phòng... ngày nay, trong bối cảnh việt nam đang không ngừng phát triển đổi mới và vươn lên con đường công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, với các m

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]