Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Nghiên cứu xây dựng mô phỏng quá trình FCC bằng Hysys.

mở đầu trên thế giới, tại bất kỳ một quốc gia nào xăng dầu được coi là hàng hoá đặc biệt quan trọng, là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân và quốc phòng... ngà

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1875|Tải về:30|Số trang:124

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: