Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiên cứu xây dựng mô phỏng quá trình FCC bằng Hysys.

Cấp:Đại học|Lượt xem:2147|Tải về:30|Số trang:124 | Ngày upload:29/11/2011

mở đầu trên thế giới, tại bất kỳ một quốc gia nào xăng dầu được coi là hàng hoá đặc biệt quan trọng, là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân và quốc phòng... ngà

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.