Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiệp vụ chuyển tiền ra nước ngoài tại ngân hàng VPBANK

Cấp:Đại học|Lượt xem:1099|Tải về:4|Số trang:18 | Ngày upload:01/03/2012

lời mở đầu trong bối cảnh kinh tế việt nam đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu lưu chuyển tiền tệ ra nước ngoài cũng ngày càng cao

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.