Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Nghiệp vụ thuê tàu chuyến tại công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương VINATRANS - chi nhánh Hải Phòng

Cấp:Đại học|Lượt xem:2770|Tải về:24|Số trang:46 | Ngày upload:22/11/2011

lời mở đầu trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày càng tăng, khối lượng các mặt hàng được vận chuyển bằng đường biển ngày càng lớn, các dự án đầu tư vào việt nam ngày

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.