Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Nghiệp vụ thuê tàu chuyến tại công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương VINATRANS - chi nhánh Hải Phòng

lời mở đầu trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày càng tăng, khối lượng các mặt hàng được vận chuyển bằng đường biển ngày càng lớn, các dự án đầu tư vào việt nam ngày

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2444|Tải về:22|Số trang:46

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Ngày tạo: