/ 199

Ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ động vật trong thành ngữ tiếng Việt (so sánh với thành ngữ tiếng Anh)

Upload: KellyThu.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 2472|Tải về: 24|Cấp: Đại học

ms: lvnnh032 số trang: 199 trường: đhsp tphcm chuyên ngành: ngôn ngữ học năm: 2003 mục lục mở đầu.....2 chương 1: tổng quan về thành ngữ có thành tố chỉ động vật trong tiếng việt và tiếng anh 1.1. khái niệm về thành ngữ.....8 1.2. thành tố chỉ động vật trong thành ngữ tiếng việt.....12 1.3. thành tố chỉ động vật được dùng trong thành ngữ tiếng 1.4. so sánh đối chiếu thành tố chỉ động vật trong thành ngữ việt - anh.....16 chương 2: ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ động vật trong thành ngữ tiếng việt (so sánh với thành ngữ tiếng anh) 2.1. khái quát về ngữ nghĩa - văn hóa của từ.....25 2.2.ngữ nghĩa - văn hóa của từ chỉ động vật trong thành ngữ.....27 2.3. ngữ nghĩa - văn hóa của từ chỉ động vật trong thành ngữ tiếng việt và tiếng anh.....31 2.4. ngữ nghĩa - văn hóa của từ chỉ bộ phận động vật trong thành ngữ tiếng việt và tiếng anh .....48 2.5. quan hệ giữa các thành tố...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.