/ 20

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

Upload: NickiTuan.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 423|Tải về: 5|Cấp: Đại học

Pháp luật thừa kế là một phần quan trọng trong bộ luật dân sự. Trong bất kỳ chế độ xã hội có giai cấp nào, vấn đề thừa kế cũng có vị trí quan trọng trong các chế định pháp luật, là hình thức pháp lý chủ yếu để bảo vệ các quyền của công dân. Chính vì vậy, thừa kế đã trở thành một nhu cầu không thể th

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]